MIL_7986-fb
O mnie

Jako przedsiębiorca, coach bardzo cenię sobie prace z ludźmi. Uważam, że każdy z nas ma odpowiednie zasoby i wartości, których odkrywanie to prosta droga do zaufania sobie i budowania dobrych relacji z innymi, nie tylko na szczeblu prywatnym, ale także zawodowym.

Nazywam się Nina Jaromin. Jestem przedsiębiorcą i coachem. Od 2006 roku jestem związana z tematyką funduszy unijnych.  Jako doradca/konsultant świadczę usługi informacyjne i doradcze dla firm działających  w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa, na temat dostępnych źródeł finansowania działalności MŚP oraz programów pomocowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Jestem Członkiem Zespołu Funduszy Pożyczkowych dla przedsiębiorców oferujących środki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej - pożyczki inwestycyjne, inwestycyjno – obrotowe i płynnościowe dla firm, które zostały utraciły płynność w wyniku pandemii COVID-19.

Jestem autorką i współautorką wniosków o dofinansowanie w ramach m.in. Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Trenerką prowadząca szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz szkolenia z dostępnych możliwości uzyskania dofinansowania dla firm w ramach Funduszy Europejskich, z wypełniania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych, a także ich rozliczania. 

Od 2006 r. świadczę usługi informacyjne i doradcze oraz pomagam osobom planującym założenie firmy pozyskać zewnętrzne źródła finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach środków Powiatowych Urzędów Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego,  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jako kluczowy doradca oraz trener Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, świadczyłam usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu opracowania oraz złożenia kompleksowych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, tj. szkoły, przedszkola, żłobki,  Miejskie i Gminne Ośrodki Społeczne, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe.

Od 2022 roku jestem certyfikowanym coachem. Ukończyłam szkołę coachów The Art & Science Of Coaching we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.