„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nazwa operacji: utworzenie nowego przedsiębiorstwa na terenie Doliny Soły świadczącego usługi doradczo – szkoleniowe oraz usługi w ramach myjni parowej. 

Cel operacji: utworzenie nowego przedsiębiorstwa świadczącego usługi doradczo-szkoleniowe oraz usługi w ramach mobilnej myjni parowej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu oraz utworzenie miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność II transzy

Planowane wyniki/efekty operacji:

  1. Liczba utworzonych miejsc pracy – 1 etat,
  2. Liczba utworzonych nowych przedsiębiorstw – 1.
Shopping Basket