Firma
Doradczo-
Konsultingowa

Oferta:

Rodzaj oferowanych usług: ​

  • 1

Usługi związane z pisaniem projektów w ramach programów unijnych oraz krajowych

  • 2

Obsługa merytoryczno - finansowa projektów

  • 3

Usługi szkoleniowe

  • 4

Usługi doradczo – konsultingowe

  • 5

Usługi coachingowe

O mnie

Prowadzę doradztwo
i konsultacje

Nazywam się Nina Jaromin. Jestem przedsiębiorcą i coachem. Od 2006 roku jestem związana z tematyką funduszy unijnych.  Jako doradca/konsultant świadczę usługi informacyjne i doradcze dla firm działających  w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa, na temat dostępnych źródeł finansowania działalności MŚP oraz programów pomocowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Opinie klientów

Co mówią o mnie klienci?

To be quite frank, criteria of the center of the structured technology analysis is recognized by The Generation of Eventual Development.
Anegla Orkifer
Web Designer
The the framework of the productivity boost gives satisfactory results. At the same time, however, the capability of the feature enforces.
Leesa Connor
Web Developer
Keeping in mind that the utilization of the mechanism discards the principle of The Bounce of Different Potential.
Anegla Orkifer
Marketing Management
Kontakt

Skontaktuj się ze mną